خودکشی یک جوان ۲۵ در ولایت غور
خودکشی یک جوان ۲۵ در ولایت غور

صبح امروز عبدالعظیم باشنده‌ی روستای باغ‌نو ولسوالی تیوره ولایت غور، خودش را حلق‌آویز نموده به زنده‌گی اش پایان داد. پدر این جوان انگیزه‌ی خودکشی پسرش را مشکلات صحیی وعصبی عنوان کرده و گفته است دو ما پیش وی را به هدف درمان به کابل برده بود؛ اما بهبود نیافته بود. عبدالعظیم ۲۵ سال‌سن داشت و […]

صبح امروز عبدالعظیم باشنده‌ی روستای باغ‌نو ولسوالی تیوره ولایت غور، خودش را حلق‌آویز نموده به زنده‌گی اش پایان داد.

پدر این جوان انگیزه‌ی خودکشی پسرش را مشکلات صحیی وعصبی عنوان کرده و گفته است دو ما پیش وی را به هدف درمان به کابل برده بود؛ اما بهبود نیافته بود.

عبدالعظیم ۲۵ سال‌سن داشت و شاگرد مکتب بود، که خودش را حلق‌آویز کرد.

این در حالی‌ست که از چندی به این سو آمار خودکشی در میان جوانان افزایش یافته است و بنا بر دلایل مختلف از جمله فقر و تنگ‌دستی، فشار‌های روحی و روانی با طریقه‌های متفاوت به زندگی‌شان خاتمه می‌دهند.