لوی سارنوالی اعلام کرد قتل مینه منگل مورد بررسی قرار میگیرد

806

در پی این گزارشها خبر اختلاف خانوادگی  مینه منگل نیز مورد بررسی  قرار میگیرد.

لوی سارنوالی کل افغانستان اعلام کرد که مینه منگل، اختلاف خانوادگی داشت و در دادستانی شکایت درج کرده بود.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی منگل به لوی سارنوالی افغانستان مراجعه کرده بود و شکایت او نشان‌دهنده اختلافات خانوادگی‌ بود و موضوع در آن زمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته آقای رسولی او خواستار جدایی از همسرش بوده است

خانواده منگل به   می  گوید که او با این ازدواج مخالف بود ولی به دلیل مسایل اجتماعی و سنت‌ها تن به این ازدواج داده بود. همچنین به نقل از خانواده منگل، دادگاه به جدایی او از شوهرش حکم صادر کرده بود ولی خانواده همسرش این حکم را قبول نداشت.

اما تاکنون هیچ کسی مسئولیت قتل خانم منگل را به عهده نگرفته و فردی هم به طور رسمی متهم نشده است و مشخص نیست که ارتباطی میان قتل او و اختلافات خانوادگی‌‌اش وجود داشته باشد

        رسولی گفت که دولت درصدد “پی‌گیری جدی” پرونده قتل مینه منگل است

 زنان فعال در پی این گزارش واکنش های زیادی  را در پی داشت .

نرگس نهان، وزیر معدن افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته که با حسینه صافی، وزیر اطلاعات و فرهنگ و شهرزاد اکبر، معاون شورای امنیت تصمیم گرفته‌اند که برای ایجاد راهکاری برای تامین امنیت زنانی که با تهدید مواجه‌اند، اقدام کنند.

همچنین کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در دادستانی کل، “بررسی جدی” پرونده قتل منگل را آغاز کرده‌است.