هرات: شماری از زنان در ولایت هرات خواستار در نظر گرفته شدن مصلحت‌های زنان در پروسه صلح گردیدند.
این زنان و دختران هراتی که فارغان صنوف توسعه‌ی رهبری بودند، برای جلب توجه دولت‌مردان افغان ومخالفان مسلح، اقدام به گودی‌پران بازی کردند.
آن‌ها خواستار بازتاب نیازمندی‌های زنان در مذاکرات صلح هستند.
این دختران می گویند: گودی‌پران، نماد آزادی است وخواستیم با راه‌اندازی این برنامه، صدای‌مان را به گوش دولت برسانیم.

به گفته زنان و دختران هراتی؛ آزادی و دست‌آوردهای زنان نباید قربانی پروسه صلح گردد.آنان هشدار می‌دهند که در نظر نگرفتن خواسته‌های زنان در این مذاکرات منجر به واکنش جدی زنان خواهد شد.