دختران پایین‌تر از صنف ششم در بامیان: با کمبود امکانات درسی شدیدی روبرو استند
دختران پایین‌تر از صنف ششم در بامیان: با کمبود امکانات درسی شدیدی روبرو استند

خبرگزاری زنان افغان: شماری از دختران پایین تر از صنف ششم، در ولایت بامیان می‌گویند با آغاز سال جدید تعلیمی ۱۴۰۲ با کمبود امکانات درسی رو برو استند. نرگس صنف چهارم مکتب است او می‌گوید ” مکتب شروع شده، کتاب نداریم معلم نداریم میز و چوکی نداریم”. مریم یکی دیگر از دانش آموز صنف چهارم […]

خبرگزاری زنان افغان: شماری از دختران پایین تر از صنف ششم، در ولایت بامیان می‌گویند با آغاز سال جدید تعلیمی ۱۴۰۲ با کمبود امکانات درسی رو برو استند.
نرگس صنف چهارم مکتب است او می‌گوید ” مکتب شروع شده، کتاب نداریم معلم نداریم میز و چوکی نداریم”.
مریم یکی دیگر از دانش آموز صنف چهارم می‌گوید،” ما چهار نفر یک کتاب داریم دیگر هیچ چیز نداریم”.
دختران دانش‌ آموز در این ولایت از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند و از طالبان می‌ خواهند برای آنان امکانات درسی فراهم کنند.
در همین حال شماری از فعالین حقوق زن در این ولایت می‌گویند، از یک سو محروم شدن دختران بالاتر از صنف ششم از تعلیم و از طرف دیگر در اختیار قرار ندادن امکانات درسی برای دختران پایین تر از صنف ششم ، هر دو به معنای این است که دختران را از تعلیم دور نگهدارند.
آنان از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق زنان می‌ خواهند که دختران افغانستان ا تنها نگذارند از آنان حمایت کنند.
بیش از دوسال است که دختران از تعلیم بازمانده اند و هنوز روشن نیست چه زمانی زمینه تعلیم برای آنان فراهم خواهد شد.