دختر خانم به جرم سرقت مسلحانه دستگیر شد

722

قوماندانی امنیه کابل از بازداشت یک خانم به اتهام سرقت مسلحانه در مربوطات ناحیۀ چهارم شهر کابل خبر داد.

این خانم حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر روز شنبه مورخ ۲۷ / دلو / ۱۳۹۷ در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل واقع چهاراهی ترافیک با تهدید سلاح پول و موبائل یک تن غاز شهروندان را غصب نموده بود.“

این حادثه اولین موردی است که یک خانم به آتهام سرقت مسلحانه در شهر کابل بازداشت و رسانه ای میشود.