درگذشت همیشه‌ بهار غفوری خبرنگار سابقه دار رادیو و تلویزیون ملی در هرات
درگذشت همیشه‌ بهار غفوری خبرنگار سابقه دار رادیو و تلویزیون ملی در هرات

“خانم همیشه بهار غفوری” خبرنگار و کارمند سابقه‌دار رادیو و تلویزیون ملی هرات در گذشت. خانم همیشه بهار در دوره‌ی اول حکومت طالبان به شکل پنهانی کار می‌کرد و نزدیک به چهل سال در مطبوعات کشور به ویژه زون غرب فعالیت داشت اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، مجبور به ترک کشور شد. خانم غفوری […]

“خانم همیشه بهار غفوری” خبرنگار و کارمند سابقه‌دار رادیو و تلویزیون ملی هرات در گذشت.

خانم همیشه بهار در دوره‌ی اول حکومت طالبان به شکل پنهانی کار می‌کرد و نزدیک به چهل سال در مطبوعات کشور به ویژه زون غرب فعالیت داشت اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، مجبور به ترک کشور شد.

خانم غفوری پس از مهاجر شدن در ایران، به مریضی کلیه مبتلا شده و پس از یک و نیم سال مهاجرت درگذشت.

خبرگزاری زنان افغان