دستگیری سه خبرنگار و مهر ولاک رادیو نسیم توسط طالبان در دایکندی
دستگیری سه خبرنگار و مهر ولاک رادیو نسیم توسط طالبان در دایکندی

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان در دایکندی رسانه محلی رادیو نسیم را مهر و لاک کرده و سه خبرنگار آن را باخود بردند. منابع محلی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که استخبارات طالبان امروز سلطان علی جوادی مدیر مسوول رادیو نسیم را از اداره مستوفیت با دستبند باخود بردند و سپس دو کارمند رادیو نسیم […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان در دایکندی رسانه محلی رادیو نسیم را مهر و لاک کرده و سه خبرنگار آن را باخود بردند.

منابع محلی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که استخبارات طالبان امروز سلطان علی جوادی مدیر مسوول رادیو نسیم را از اداره مستوفیت با دستبند باخود بردند و سپس دو کارمند رادیو نسیم به نامهای صیف الله و مجتبی را نیز از اداره رادیو نسیم با دستان ولچک زده باخود بردند و سپس دروازه‌ی این رسانه را مهر و لاک کردند. 

به گفته‌ی منابع استخبارات طالبان سلطان علی جوادی و دو همکارش را پس از ساعتها بازجویی، توهین و تحقیر رها کردند.

منبع گفت:«خبرنگاران رادیو نسیم را استخبارات طالبان به جرم تبلیغ علیه نظام دستبند زده و بردند و دروازه رادیو را مهر و لاک کردند. و بعد از چند ساعت بازجویی چند لحظه پیش تحت ضمانت رها کرده و استعلام دادند که تا روز شنبه به استعلام جواب بدهند.»

این درحالیست که گروه طالبان اخیرا سرکوب خبرنگاران و رسانه ها را تشدید بخشیده است.

این گروه صدای مخالفان شان را به روش های گوناگون سرکوب و یا خفه می‌کنند.