دعوتنامه بانوان غور از بانوی نخست کشور

662

شماری از بانوان وفعالان حقوق زن در غور با امضاء در یک دعوتنامه‌ی از بانو نخست کشور ‘ رولا غنی ‘ خواستند تا به غور سفر کرده ووضعیت زنان این ولایت را از نزدیک بیبیند. این بانوان می‌گویند اگر بانو اول کشور به غور سفر نکند زنان غور در انتخابات آینده، در صفوف نیروهای امنیتی وبیشترازاین در اجتماع سهم نخواهند گرفت. قرار است این دعوت به بانو نخست کشور فرستاده شود.