دعوتنامه بانوان غور از بانوی نخست کشور

41

شماری از بانوان وفعالان حقوق زن در غور با امضاء در یک دعوتنامه‌ی از بانو نخست کشور ‘ رولا غنی ‘ خواستند تا به غور سفر کرده ووضعیت زنان این ولایت را از نزدیک بیبیند. این بانوان می‌گویند اگر بانو اول کشور به غور سفر نکند زنان غور در انتخابات آینده، در صفوف نیروهای امنیتی وبیشترازاین در اجتماع سهم نخواهند گرفت. قرار است این دعوت به بانو نخست کشور فرستاده شود.