دو کارمند زن نهاد صحی توسط طالبان کشته شدند

468

دو کارمند زن یکی از نهادهای عرضه خدمات صحی در منطقه میدانک برخانه در غرب شهر فیروز کوه در ولایت غور هنگام برگشتن از وظیفه توسط طالبان کشته شدند.

سخنگوی پولیس ولایت غور می گوید که این اجساد این دو زن به کلینیک انتقال داده شده اند.

منابعی نیز میگویند که این دو زن در حالی توسط طالبان کشته شدند که فرزندان شان نیز شاهد این فاجعه خونین بودند.

گفته میشود که سه مرد همراه این زنان که آنان نیز از کارمندان این نهاد صحی بودند کشته نشده اما طالبان آنان را با خود به مکان نامعلومی بردند.