دیدار نماینده بخش زنان سازمان ملل با خبرنگاران و‌ بازرگانان زن در افغانستان
دیدار نماینده بخش زنان سازمان ملل با خبرنگاران و‌ بازرگانان زن در افغانستان
آلیسون داویدیان، نماینده بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که خبرنگاران و بازرگانان زن خواستار حمایت‌های مالی و فنی از فعالیت‌های‌شان در کشور هستند.

آلیسون داویدیان، نماینده بخش زنان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که خبرنگاران و بازرگانان زن خواستار حمایت‌های مالی و فنی از فعالیت‌های‌شان در کشور هستند.

داویدیان روز سه‌شنبه، ۸ جوزا، با شماری از بازرگانان و خبرنگاران زن در ننگرهار دیدار کرده و‌ بخش زنان سازمان ملل متحد در پیامش اظهار داشت که دایویدیان با خبرنگاران و بازرگانان زن در جلال‌آباد در رابطه به راه‌های حمایت از فعالیت‌های آنان در شرایط حاضر بحث کرده‌اند.

از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، برای زنان محدودیت‌های مختلفی وضع شده است. از بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها تا محدودیت‌های کاری برای زنان، شرایط زندگی و حضور آنان را در اجتماع با چالش مواجه ساخته است.

بعد از سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت زنان شاغل نیز در کشور تحت تأثیر قرار گرفته است. طالبان در دوره اول حکومت شان برای زنان محدودیت‌های زیادی را تحمیل کرده و اجازه دسترسی به تحصیلات و شغل‌های مختلف را نمی‌دادند.

بر اساس نهادهای حقوق‌بشری، بعد از آمدن طالبان در افغانستان که نزدیک به سه‌سال می‌شود، بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده‌ی علیه زنان و دختران افغانستان صادر شده که یکی از نمونه‌های برجسته‌‌ی آن تبعیض سیستماتیک علیه زنان محسوب می‌شود.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان