ذکیه خدادادی ورزشکار معلول افغانستان مدال برنز پاراتکواندوی جهان را گرفت
ذکیه خدادادی ورزشکار معلول افغانستان مدال برنز پاراتکواندوی جهان را گرفت

ذکیه خدادادی یکی از ورزشکاران زن در رشته‌ی پاراتکواندو ی افغانستان در رقابتهای جایزه ‌ی بزرگ پاراتکواندو‌ی جهان در شهر صوفیه‌ی بلغاریا، با شکست دادن حریفان صربستانی و اوکراینی اش به مدال برنز دست یافت. بر اساس معلومات او در ابتدای این رقابت حریف صربستانی اش را با نتیجه‌ی ۸ بر ۲ شکست داده  در […]

ذکیه خدادادی یکی از ورزشکاران زن در رشته‌ی پاراتکواندو ی افغانستان در رقابتهای جایزه ‌ی بزرگ پاراتکواندو‌ی جهان در شهر صوفیه‌ی بلغاریا، با شکست دادن حریفان صربستانی و اوکراینی اش به مدال برنز دست یافت.
بر اساس معلومات او در ابتدای این رقابت حریف صربستانی اش را با نتیجه‌ی ۸ بر ۲ شکست داده  در یک رقابت دیگر  حریف تکواندو کار اوکراینی اش را  ۴۱ بر ۳۶ امتیاز شکست داده و در دور نیمه نهایی از تکواندو کار مغلستان ۱۴ بر ۹  شکست خورد و صاحب مقام سوم  این رقابت ها شد.
در رقابت جایزه‌ی بزرگ پاراتکواندوی جهان حدود ۷۱۵ ورزشکار تکواندو و پاراتکواندو از قاره های مختلف جهان اشتراک ورزیده بود و  ذکیه خدادادی به نمایندگی از افغانستاندرین رقابت حضور داشت‌.
او یکی از ورزشکاران معلول در افغانستان بود و تا قبل از آمدن طالبان در عرصه‌ی ورزش دستاوردهایی داشت اما بعد از آمدن طالبان وی مهاجرت نمود.
قابل یادآوریست که اکنون زنان زیر سلطه‌ی طالبان از فعالیت های ورزشی منع شده اند و باشگاه های ورزشی زنانه نیز از فعالیت بازمانده اند.
خبرگزاری زنان افغانستان