وزارت صحت عامه امروز اعلام کرده‌است که شمار رویدادهای “قارچ سیاه” در کشور، به هفت رویداد افزایش یافته‌است.

وزارت صحت عامه امروز اعلام کرده‌است که شمار رویدادهای “قارچ سیاه” در کشور، به هفت رویداد افزایش یافته‌است.