برسرآموزش وپرورش دختران معامله نکنید در قطر

85

شماری از نهادهای جامعه مدنی فعال در عرصه‌‌ی آموزش‌وپرورش، از طرف‌های گفتگوکننده‌ی صلح در قطر خواسته تا روی آموزش‌وپرورش دختران در افغانستان معامله نکنند.

این نهادها به بمناسبت  ۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح، در بیانیه‌ای از آموزش‌وپرورش دختران به عنوان «خط سرخ» نام‌برده می‌گویند که آغاز گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان در دوحه، از یک‌جانب باعث ایجاد امیدی برای آینده عاری از خشونت تداعی می‌کند و از جانب دیگر، نگرانی‌هایی را نیز به دنبال آورده است.

جنبش پشتبانی از تعلیم‌وتربیه باکیفیت، دیدبان حقوق اساسی افغانستان، نهادی موسوم به «۵۷»، هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری موسوم به «همکاری»، کیفیت برای آموزش و اهداف جهانی برای توسعه پایدار، در بیانیه خود با تاکید بر آموزش‌وپرورش کودکان در افغانستان می‌افزایند: «ما صلح پایدار را در نسل تحصیل‌یافته و دانا متصور هستیم و در عین زمان نگران هستم تا مبادا برای رسیدن به صلح دست‌آوردهای اساسی نزدیک به دو دهه و مخصوصاً در سکتور تعلیم‌وتربیه را از دست دهیم.»

این نهادهای حامی آموزش‌وپرورش کودکان، با اشاره به آیاتی از قرآن در باره‌ی آموزش‌وپرورش مردان و زنان، می‌‌گویند که اسلام مخالف تعلیم‌وتربیه دختران نیست بلکه تشویق به یادگیری می‌نماید.

با این‌حال، این‌ نهادها گفته که در گفتگوهای صلح باید موضوع آموزش‌وپرورش دختران و زنان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشری آنان و خط سرخ غیرقابل معامله تعریف و درنظر گرفته شود. این نهادها گفته‌اند: «طرفین دخیل در گفتگوهای صلح مانند دولت افغانستان، طالبان، امریکا، سازمان ملل، حامیان منطقوی و بین‌المللی مذاکرات و گفتگوهای صلح باید برای مردم افغانستان تعهد بسپارند که با آمدن صلح تعلیم‌وتربیه دختران در افغانستان به معامله گرفته نمی‌شود و حمایت‌های مالی و تخنیکی دوامدار را خواهد داشت.»

هم‌چنین این نهادها تاکید کرده که مکاتب، مدارس و مراکز تعلیمی در جریان گفتگوها باید محافظت شوند و دولت و مخالفانش باید متعهد گردند که از مکاتب به‌خاطر پیش‌برد اهداف نظامی یا سیاسی استفاده نمی‌کنند و اجازه آتش زدن و تخریب را به افراد تحت امرشان نمی‌دهند. به گفته‌ی آنان، حمایت معارف به‌خاطر تطبیق برنامه‌های حمایتی مکاتب و دانش‌آموزان، مانند برنامه سرتاسری مصوونیت مکاتب می‌تواند از اساسی‌ترین اقدامات در این زمینه باشد.

این نهادها هم‌چنین خواستار در اولویت قرار گرفتن آموزش دختران در برنامه‌های دولت شده و تاکید کرده که بودجه‌ی بیشتری باید در این زمینه اختصاص داده شود.

این درخواست در حالی بیان می‌شود که هم‌اکنون نزدیک به ۳.۷ میلیون کودک واجد شرایط مکتب، خارج از مکتب قرار دارند. نزدیک به هفتاد درصد از این کودکان محروم از مکتب را دختران تشکیل می‌دهند. دلیل اصلی محرومیت دختران از مکتب، مخالفت گروه تروریستی طالبان با آموزش‌وپرورش خوانده می‌شود.