رگیری میان فرماندهان فاریاب 
رگیری میان فرماندهان فاریاب 
روز سوم عید قربان مصادف به چهارشنبه فرماندهان طالبان با هم درگیر شدند که در نتیجه این درگیری ۴ کشته و زخمی بر جا گذاشت. 

روز سوم عید قربان مصادف به چهارشنبه فرماندهان طالبان با هم درگیر شدند که در نتیجه این درگیری ۴ کشته و زخمی بر جا گذاشت.

این درگیری میان اسماعیل یکی از فرماندهان و ملا زبیر ولسوال طالبان رخ داده است.

هنوز دلیل مشخص درگیری معلوم نیست ولی منابع محلی دلیل اصلی این درگیری را قضیه ناموسی عنوان کرده است.

این درگیری در ولسوالی لولاش ولایت فاریاب رخ داده است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان