دختران دانش‌آموز در هرات می‌توانند به آزمون کانکور اشتراک کنند
دختران دانش‌آموز در هرات می‌توانند به آزمون کانکور اشتراک کنند

مسوولان ریاست معارف هرات، بانشر اعلامیه‌ی گفته‌اند، فارغ‌شده‌گان دختر از صنف‌های دوازده‌هم، می‌توانند در آزمون کانکور اشتراک کنند. در این اعلامیه‌ی، اجازه حق‌ اشتراک برای تمام دختران دانش‌آموز صنف دوازده‌هم در مکتب‌های خصوصی و دولتی داده شده است. فرمان اشتراک دختران در آزمون کانکور، در حالی از سوی طالبان برای دختران در هرات داده می‌شود […]

مسوولان ریاست معارف هرات، بانشر اعلامیه‌ی گفته‌اند، فارغ‌شده‌گان دختر از صنف‌های دوازده‌هم، می‌توانند در آزمون کانکور اشتراک کنند.
در این اعلامیه‌ی، اجازه حق‌ اشتراک برای تمام دختران دانش‌آموز صنف دوازده‌هم در مکتب‌های خصوصی و دولتی داده شده است.

فرمان اشتراک دختران در آزمون کانکور، در حالی از سوی طالبان برای دختران در هرات داده می‌شود که بیش از ۵۰۰ روز است، دختران‌ از حق آموزش بازمانده‌اند و هنوز روشن نیست چه زمانی حق آموزش برای آنان داده می‌شود و در‌وازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران بازگشایی خواهد شد.

خبرگزاری زنان افغانستان