ریچارد بنت خواهان رهایی فوری زنان معترض از بند طالبان شد
ریچارد بنت خواهان رهایی فوری زنان معترض از بند طالبان شد

خبرگزاری زنان افغان: ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواهان رهایی فوری زنان معترض از بند طالبان شد. آقای بنت در تویتی نوشته است :«طالبان با برهم زدن اعتراض مدنی زنان  فاطمه محمدی، ملالی هاشمی و رقیه ساعی را دستگیر کردند من برای رهایی  فوری و بدون قید و شرط آنها […]

خبرگزاری زنان افغان: ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواهان رهایی فوری زنان معترض از بند طالبان شد.
آقای بنت در تویتی نوشته است :«طالبان با برهم زدن اعتراض مدنی زنان  فاطمه محمدی، ملالی هاشمی و رقیه ساعی را دستگیر کردند من برای رهایی  فوری و بدون قید و شرط آنها از زندان صدا می‌کنم.»
طالبان روز دوشنبه در کابل تظاهرات مدنی و مسالمت‌آمیز زنان را سرکوب و خشونت برهم زدند و دست‌کم چهار زن معترض را دستگیر کردند.