ده ها زن در تظاهراتی که دیروز ۲۳ جوزا در شهر جلال آباد برگزار شد، از طرفین درگیر جنگ خواستار آتش بس شدند. این زنان می گویند: «ما صلح می خواهیم، افغانان بی گناه ما هر روز کشته می شوند و به شهادت می رسند. ما از طرفین درگیر می خواهیم که جنگ را قطع […]

ده ها زن در تظاهراتی که دیروز ۲۳ جوزا در شهر جلال آباد برگزار شد، از طرفین درگیر جنگ خواستار آتش بس شدند.
این زنان می گویند: «ما صلح می خواهیم، افغانان بی گناه ما هر روز کشته می شوند و به شهادت می رسند. ما از طرفین درگیر می خواهیم که جنگ را قطع کنند».