زنان معترض کابل: فیض الله جلال را آزاد کنید!
زنان معترض کابل: فیض الله جلال را آزاد کنید!

شماری از زنان معترض بر سیاست های طالبان این بار برای آزادی فیض الله جلال یک استاد دانشگاه درکابل به خیابان آمدند و شعارهای آزادی وی را سر دادند. آنها در این اعتراض می‌گویند که صدای فیض الله جلال صدای مردم افغانستان است و نباید خاموش شود. فیض الله جلال به روز شنبه( ۱۸ جدی […]

شماری از زنان معترض بر سیاست های طالبان این بار برای آزادی فیض الله جلال یک استاد دانشگاه درکابل به خیابان آمدند و شعارهای آزادی وی را سر دادند.
آنها در این اعتراض می‌گویند که صدای فیض الله جلال صدای مردم افغانستان است و نباید خاموش شود.
فیض الله جلال به روز شنبه( ۱۸ جدی ) از سوی افراد طالبان از خانه اش بازداشت و به جای نامعلومی منتقل شده است.


درهمین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با تایید خبر بازداشت او توضیح داده است که وی را بخاطر توضیحات  ” چرندیات” در رسانه های اجتماعی و ” تحریک مردم علیه نظام” بازداشت کرده اند .
اما زنان معترض کابل می‌گویند فیض الله جلال هرچه زودتر باد آزاد شود.
نهادهای حقوق بشری به شمول سازمان عفو بین الملل نیز خواستار رهایی فیض الله جلال از بند طالبان شده اند.