زنان هرگز نمی پذیرند که قربانی صلح شوند
زنان هرگز نمی پذیرند که قربانی صلح شوند

نشست مشورتی نقش زنان در روند صلح از منظر بانوان خبرنگار، با حضور مقامات عالیرتبه حکومت، فعالان جامعه مدنی، نماینده گان رسانه ها و خبرنگاران در شهر کابل برگزار شد. سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، در نشستی که به منظور نقش زنان در روند صلح از منظر بانوان خبرنگار حضور داشت، […]

نشست مشورتی نقش زنان در روند صلح از منظر بانوان خبرنگار، با حضور مقامات عالیرتبه حکومت، فعالان جامعه مدنی، نماینده گان رسانه ها و خبرنگاران در شهر کابل برگزار شد.
سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، در نشستی که به منظور نقش زنان در روند صلح از منظر بانوان خبرنگار حضور داشت، نشست استانبول را که قرار است در آینده های نزدیک برگزار گردد مهم خواند وگفت: «در مذاکرات دوحه تا هنوز به مواردی که روی موضوعات محتوایی با طالبان صحبت شود نرسیده ایم، و اطمینان داد که در گفتگوی های صلح از نقش زنان، نقش رسانه ها در آزادی بیان دفاع می کنیم».
وزیر دولت در امور صلح در رابطه به حق و حقوق زنان گفت: «نمی گذاریم که چهار زن که ما در هیات مذاکره با خود داریم آنها از حق زنان دفاع کنند، ما مرد ها باید از حق زنان دفاع کنیم».
دکتر عالمه معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح در آغاز این نشست از اهمیت نقش زنان در روند صلح به ویژه زنان خبرنگار گفت: «زنان باید صدای رسای روند صلح باشند و این زنان خبرنگار برای حفظ آزادی بیان همواره تلاش کرده اند؛ به همین دلیل نقش زنان در حفظ این ارزش ها دارای اهمیت زیاد بوده و نیاز است تا نظرات زنان خبرنگار در روند صلح شریک شود».
مریم سماء، عضو مجلس نمایندگان از دستاورد های دو دهه زنان یاد آوری کرده و تاکید کرد که: «در مدت دو سال تلاش ها برای گفتگوهای صلح و تلاش های ناسنجیده و عجولانه به جای این که برای ما فرصت و امید خلق کنند، هراس خلق کرده است». او افزود که «امروز همه ما زنان در هر عرصه ای که فعالیت می کنیم نگران این هستیم که ما این دستاوردها را از دست میدهیم».
مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این نشست از قربانی شدن خبرنگاران در سال های اخیر ابراز تاسف کرده و بیان کرد که: «در جامعه ما قوانین جنگی درست رعایت نمی شود و خبرنگاران نیز مورد هدف قرار می گیرند». وی همچنان گفت: «زنان خبرنگار همیشه قربانی جنگ و خشونت بوده اند و زنان هرگز نمی پذیرند که قربانی صلح باشند».
مریم سماء ابراز کرد که صلح با طرح های وارداتی اتفاق نمی افتد و گفت: «روند صلح باید با یک طرح افغانی به کمک اصحاب رسانه ها، فعالین حقوق زن، فعالین جامعه مدنی و سایر اقشار مردم افغانستان به پیش برده شود».
در همین حال ملالی شینواری مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: «زنان باید خوشان از حقوق شان دفاع کنند». در همین حال وحیده فیضی مسؤل جندر کمیته خبرنگاران از مشکلات زنان خبرنگار گفت: «زنان خبرنگار خودشان در میز مذاکرات از حق شان دفاع کنند».
خبرنگاران و اصحاب رسانه ها نیز پیشنهادات و سوالات شان را در این نشست ابراز کردند و در اخیر دوکتور عالمه معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح در جمع بندی این نشست گفت که درد مردم و درد زنان افغانستان مشترک است و وزارت دولت در امور صلح بخاطر دادخواهی برای۵۰ در صد نفوس جامعه که زنان هستند، کار می کند. وی همچنان اضافه کرد که در روند صلح روی طرح های که بر اساس آن زنان، جامعه مدنی، رسانه ها و قربانیان در نشست های صلح حضور داشته باشند کار می شود.