زهرا محمدی: طالبان برای رهایی من بالای هشتاد هزار دالر گرفتند
زهرا محمدی: طالبان برای رهایی من بالای هشتاد هزار دالر گرفتند

داکتر زهرا محمدی یکی از زنان معترض در حساب تویترش نوشته است که طالبان در بدل رهایی او بالاتر از هشتاد هزار دالر از نهادهای مختلف دریافت کرده است. او درواکنش به صحبت های محبوبه سراج که در یک گفتگوی تلویزیونی زنان معترض را « بی سواد و پروژه بگیر» خطاب کرده بود نوشته است:« […]

داکتر زهرا محمدی یکی از زنان معترض در حساب تویترش نوشته است که طالبان در بدل رهایی او بالاتر از هشتاد هزار دالر از نهادهای مختلف دریافت کرده است.
او درواکنش به صحبت های محبوبه سراج که در یک گفتگوی تلویزیونی زنان معترض را « بی سواد و پروژه بگیر» خطاب کرده بود نوشته است:« قهرمانان راه آزادی، مبارزات خودرا  بخاطر تخلیه و پول انجام نداده است امیدوارم روی محبوبه سراج از زنان معترض افغانستان معذرت خواهی کند.»
زهرا محمدی در فبروری ۲۰۲۲ به دلیل اشتراک در اعتراض های خیابانی از سوی طالبا بازداشت و زندانی شد.
محبوبه سراج زمانی زنان معترض را بیسواد خطاب کرد که زنان معترض به نامزدی او به جایزه صلح نوبل واکنش نشان داده و او را شایسته‌ی این جایزه ندانستند زیرا او در چندین نشست بین المللی به نفع طالبان سخن گفته بود و به باور زنان معترض او یکی از لابیگران طالبان برای به رسمیت شناسی این گروه از سوی جامعه جهانیست.
طالبان زنان معترض را به دلیل حمایت های خارجی تعقیب و به زندان ها انداختند اما در بدل رهایی شان از نهادهای خارجی پول دریافت کردند.
این درحالیست که نرگس سادات یکی دیگر از زنان معترض نیز از چندی بدینسو در زندان طالبان است.
او در یکی از ایست های بازرسی در پلسرخ کابل درحالیکه بیمار بود بدست طالبان افتاده و تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست و خانواده‌ی نرگس نیز نتوانسته او را ملاقات کند.
خبرگزاری زنان افغان