زهره بیان شینواری، به حیث رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی کمیشنران جدید این کمیسیون انتخاب شد

زهرا بیان شینواری ریئس کمیسیون شکایات

در یک خبرنامه کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده است که کمیشنران جدید این کمیسیون در نخستین روز کاری خود اعضای هیأت اداری‌شان را انتخاب کردند
بر اساس این خبرنامه، زهره بیان شینواری به حیث رییس، مولوی دین‌محمد به حیث معاون و محمدقاسم الیاسی به حیث منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب شده‌اند

حوا علم نورستانی ریئس کمیسیون انتخابات

 حوا علم نورستانی، به عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات از سوی کمیشنران جدید این کمیسیون‌ انتخاب شد
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به ۸صبح گفت که در سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات خانم نورستانی و مولانا عبدالله نامزد بودند که سرانجام خانم نورستانی با بیشترین رأی کمیشنران این کمیسیون، به حیث رییس انتخاب شد.
آقای ابراهیمی هم‌چنان گفت که عصمت‌الله مل به عنوان معاون کمیسیون مستقل انتخابات و مسافر قوقندی به عنوان منشی این کمیسیون انتخاب شده‌اند