سرنوشت مبهم انتخابات در هاله ای از امید و ناامیدی

490

هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری معلوم نیست؛ گویا کمیسیون مستقل انتخابات گفته است احتمال تاخیر در نتایج انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. این موضوع نگرانی های بیشتری را در میان مردم بوجود آورده است. رقابت های سیاسی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری پس از انتخابات نیز تند و شتاب زده است، دو تیم پیشتاز از جمله تیم محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله یکدیگر را به تقلب های سازماندهی شده متهم میسازند. در کنار این برخی چالش ها فراروی کمیسیون انتخابات نیز وجود دارد؛ حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بعنوان یک زن در رأس این کمیسیون در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است، او بارها بیان داشته است که هیچ فشاری نمیتواند او را از سلامت انتخاباتی باز دارد و تحت هیچ شرایطی به مردم افغانستان جفا نخواهد کرد. از سوی دیگر طالبان نیز به حملات خود در مناطق گسترده افغانستان ادامه میدهند، زمستان سختی پیش رو است که التهاب سیاسی را وارد دور تازه ای از تحولات مینماید.

با اینحال وزیر خارجه امریکا که سفری به افغانستان داشته است روی مهمترین مسائل کشور متمرکز گردیده است؛ خانم ولز روی گزینه های گوناگونی متمرکز شده و معتقد است که افغانستان بتواند در مقابل مشکلات مبارزه نماید. این در حالی است که امریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج میسازد، با جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان لابی های سایر کشور برای حضور در افغانستان تشدید یافته است، از سوی حضور داعش در افغانستان ترس مبهمی را رد منطقه ایجاد کرده است، بسیاری از آگاهان بر این باورند که داعش بصورت آرام و خزنده برای یک بحران منطقه ای وارد افغانستان شده و این بی ثباتی داخلی میتواند به رشد و تهدید آنان علیه افغانستان و کشورهای منطقه کمک نماید.

هر چند طالبان از سوی امریکا در گفتگوهای نوبتی جواب رد شندیدند اما امریکایی ها در تماس های بعدی خود نشان دادند که نمی توانند گزینه طالبان را پس از خروج شان نادیده بگیرند. طالبان انتخابات را قبول ندارند، آنان بی محابا برای رسیدن به قدرت در افغانستان می کوشند و لابی میکنند، کشورهای زیادی در این لابی طالبان را حمایت می کنند، پاکستان یکی از آنهاست.

در هر صورت گفتگوی صلح با طالبان و روند انتخابات در کشور دو روی سکه دیپلوماسی جهانی در افغانستان است. لازم است این هوشیاری بوجود آید که دولتمردان افغانستان با صبر و درایت سیاسی بحران پسا انتخابات را به درستی مدیریت کنند در غیر آن آسیب های جدی بر مردم افغانستان وارد خواهد شد.