سفریۀ اعضای لویه‌جرگه مشورتی؛ زنان 55 هزار و مردان 33 هزار افغانی

41

شماری از اشتراک‌کننده‌گان لویه‌جرگۀ مشورتی صلح به شرط فاش‌نشدن نام‌های‌شان به سلام‌وطندار می‌گویند که در پایان روز سوم جرگه، برای هر اشتراک‌کنندۀ مرد، 30 هزار افغانی و برای هر اشتراک‌کنندۀ زن، 55 هزار افغانی سفرخرجی داده شده است.

رقم نهایی که از جمع‌وضرب امتیاز فرد-فرد اشتراک‌‎کننده‌گان زن و مرد به دست می‌آید، نشان می‌دهد که حکومت دست‌کم 123 میلیون افغانی را برای اشتراک‌کنندگان این جرگه سفر خرجی داده است.

هرچند در مورد هزینۀ کلی برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح پیش از این نقدونظرهای زیادی بیان شده ‌است، اما پرسش‌های مردم در مورد چه‌گونه‌گی مصرف 330 میلیون افغانی تا هنوز بی‌پاسخ مانده است.

به گفتۀ اشتراک‌کننده‌گان جرگه مشورتی صلح، این امتیاز نظر به دوری ولایت، وضعیت امنیتی و شناخت اشتراک‌کننده‌گان با اعضای رهبری لویه‌جرگه مشورتی صلح، بیشتر می‌شده است.

کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح تا کنون آمار دقیقی از سفر خرجی اشتراک‌کننده‌گان ارایه نکرده است، اما حجت‌الله مجددی، رئیس مطبوعات واحد عملیاتی و سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که تا کنون روند توزیع سفرخرجی اشتراک‌کننده‌گان ادامه دارد و آنان نمی‌توانند آمار دقیقی ارایه کنند.

به گفتۀ آقای مجددی، برای اشتراک‌کننده‌گانی که از ولایت‌های دوردست آمده‌اند، امتیاز بیش‌تری در نظر گرفته شده است.

آقای مجددی می‌گوید که آنان در حال توحید کارهای انجام شده‌اند و در پایان، گزارش کلی از کارکرد و مصارف جرگه را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهند داد.

از سویی هم، مسئولان وزارت دولت در امور صلح می‌گویند که اکنون شریک‌ساختن هرگونه معلومات در باره مقدار دقیق امتیازی که اشتراک‌کننده‌گان جرگۀ مشورتی صلح به دست می‌آورند، پیش از وقت است.

ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت می‌‌گوید، در این جرگه 3 هزار و 490 تن از سراسر کشور اشتراک کردند که از این میان، 732 تن آنان زنان بوده‌اند.

شماری از شهروندان کشور می‌گویند، جرگۀ مشورتی صلح نمایشی بیش نبوده و تصمیم رهایی زندانیان را امریکایی‌ها از قبل گرفته‌اند.

کریم خرم، از نزدیکان حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین کشور نیز در برگۀ توییترش نوشته است که جرگۀ مشورتی صلح قطع‌نامۀ مناسب صادر کرد، اما پیش از پایان کار این جرگه، به جز 165 زندانی، دیگران از بند رها شده بودند.

پیش از این نیز برگزاری جرگه و مصارف و مقدار پولی که برای برگزاری جرگۀ مشورتی صلح از سوی رئیس جمهور غنی اختصاص داده شده بود، با انتقاد تند شهروندان روبه‌رو شده بود. جرگۀ مشورتی صلح روز جمعه، هفدهم اسد با حضور 3400 تن برگزار گردید و تا روز یک‌شنبه، نوزدهم اسد ادامه داشت.

منبع :سلام وطندار