سنگ بنای یک بازار ویژه برای زنان تجارت پیشه در بامیان نهاده شد
سنگ بنای یک بازار ویژه برای زنان تجارت پیشه در بامیان نهاده شد

دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور بیجا شده گان یک بازار صنایع دستی را در مرکز بامیان تهداب گزاری کرد. محمد اشرف نیازی رییس دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در بامیان گفت برای ساخت این بازار بیش از شش صد هزار دالر هزینه در نظر گرفته شده است. به گفته ی نیازی، زنان […]

دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور بیجا شده گان یک بازار صنایع دستی را در مرکز بامیان تهداب گزاری کرد.
محمد اشرف نیازی رییس دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در بامیان گفت برای ساخت این بازار بیش از شش صد هزار دالر هزینه در نظر گرفته شده است.
به گفته ی نیازی، زنان در این بازار قرار است در کنار تولیدات و فروش صنایع دستی، آموزش‌های حرفوی، کمپیوتر، انگلسی و علوم اسلامی را نیز فرا بگیرند.

زینب یک تن از زنان تجارت پیشه گفت این بازار می تواند برای رشد تولیدات صنایع دستی زنان بسیار مفید باشد.
به گفته این بانو بازار فروش تولیدات صنایع محلی در چند سال اخیر در بامیان کم رنگ شده است.
این زنان امیدوار هستند که با حمایت موسسات بتوانند بازار فروش تولیدات محلی را بیشتر کنند.
زکیه رضایی یک تن از دیگر زنان تجارت پیشه می گوید، دها زن در بامیان سرپرست خانواده هستند و اکنون با چالش اقتصادی روبرو شده و دها زن دیگر از کار بیکار شده اند.
به گفته ی بانو رضایی ادامه این وضعیت به زنان در بامیان زیان های هنگفتی وارد می کند.
این در حالی است که صنایع دستی زنان بامیانی در چند سال گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده اما اکنون بدلیل نبود بازا فروش مناسب جایگاه خود را از دست داده است.