سونیا گاندی، سیزدهمین زن قدرتمند جهان

1076

خانم سونيا گاندي رهبر حزب کنگره حزب حاکم بر هند به عنوان سيزدهمين زن داراي قدرت و نفوذ توسط ماهنامه امريکايي “فوربس” معرفي شد. اما برخلاف ظاهر قضيه ، سونيا گاندي فردي بود که خواستار داشتن زندگي آرام همراه با خانواده بود. وي سال ها در مقابل اين سمت مخالفت و ايستادگي کرد اما سرانجام مجبور شد وارد عرصه ي سياسي هند شود. سونيا گاندي با نام اصلي”ادوج آنتونيا آلبينا مينو ” در سال 1946در روستایي با فاصله بيست کيلومتري از شهر ونيز در ايتاليا در يک خانواده از طبقه متوسط به دنيا آمد.وي با عقايد کاتوليکي رشد پيدا کرد. در سال 1964 براي گذراندن دوره زبان انگليسي به کمبريج انگلستان رفت و در آن جا بود که براي اولين بار با راجيو گاندي، فرزند نخست وزير هند اينديرا گاندي که دانشجوي دانشگاه کمبريج بود، ملاقات کرد . پس از گذشت سه سال از ديدارشان در سال 1968 با يک ديگر ازدواج کردند که نتيجه ي آن ورود سونيا به خانواده ي نخست وزير فقيد هند، اينديرا گاندي بود. برخلاف شرايط و جو حاکم بر خانواده نه راجيو گاندي و نه سونيا علاقه اي به مسايل سياسي نداشتند و تلاش مي کردند به دور از درگيري هاي سياسي باشند. بنابراين راجيو گاندي مسايل سياسي را به برادر کوچکترش واگذار کرد و به عنوان پیلوت مشغول کار شد. در همين زمان نيز سونيا به امور نگهداري و تربيت از دو فرزندشان مشغول بود. اما مرگ سانجاي گاندي برادر کوچک در يک حادثه هوايي باعث شد راجيو گاندي بنابر رسم و سنت خانواده وارد عرصه ي سياست شود. سونيا اما در اين شرايط نيز از سياست پرهيز مي کرد تا زماني که اينديرا گاندي ترور شد و بدين ترتيب سونيا به عنوان همسر نخست وزير جديد هند، راجيو گاندي مجبور به حضور در مراسم  عمومي بود. اگرچه اين ورود به معناي حضور در سياست نبود؛ وي گهگاهي با همسر خويش براي بازديد و امور کشوري در سفرهاي شهري همراه مي شد اما در سياست دخالتي نمي کرد، تا زماني که مسايل خانوادگي وي را به سياست کشاند و آن زماني بود که خواهر راجيو گاندي شروع به تبليغات عليه راجيو گاندي نمود. در اين شرايط سونيا در يک مبارزه سياسي خانوادگي توانست خواهر همسر خويش را مغلوب کند. اما ترور راجيو گاندي باعث شد سونيا گاندي بار ديگر بر مواضع خويش در عدم دخالت در امور سياسي تاکيد ورزد. وي برخلاف تمامي درخواست هايي که از سوي رهبران حزب کنگره براي ورود سونيا به اين حزب و به معناي ديگر عرصه ي سياست شد، از پذيرش نقش سياسي سرباز زد. عدم حضور عضوي از خانواده گاندي در حزب کنگره ضربه ي اصلي را به اين حزب قايم به رهبري وارد کرد. شکست در انتخابات سال 1996 باعث شد اعضاي کنگره بار ديگر شرايط را براي اين عضو خارجي فاميل گاندي ونقشي که وي مي تواند در احياي قدرت حزب کنگره ايفا کند را ياد آور شوند و سرانجام وي را مجبور به پذيرش عضويت در حزب کنگره در سال 1997 کنند. اما ورود سونيا گاندي به عرصه ي سياست برخلاف انتظارها تنها يک حضور عادي ظاهري نبود
. وي زماني که حاضر به دخالت در مسايل سياسي شد اجازه نداد تا تنها چهره اي نمادين باشد. در عرض کمتر از 62 روز از زمان ورود به حزب، وي تقاضاي رهبري حزب کنگره را مطرح کرد و در نتيجه در سال 1998 رهبري حزب کنگره را برعهده گرفت. وي سپس وارد رقابت هاي انتخاباتي شد و موفق به شکست رقيب خويش از حزب “بهاراتيا جاناتا” در سه شهر “اوتارپرادش” و راهيابي به پارلمان شد. اما سونيا گاندي به اين سمت اکتفا نکرد. در سال 1999 رهبري احزاب و گروه هاي مخالف را در پارلمان برعهده گرفت و با دولت حاکم به رهبري حزب بهاراتيا جاناتا به مقابله پرداخت و در اولين اقدام به حکومت واجپايي راي اعتماد نداد. تلاش گاندي سبب شد تا وي سرانجام در سال 2004 بارديگر قدرت را به کنگره بازگرداند اما برخلاف معمول که رهبر حزب نخست وزير خواهد بود. وي به دلايل سياسي مجبور به گذشت از اين موقعيت شد. مهم ترين دليل اصالت غير هندي وي بود. احزاب تندرو ملي گرا از همان آغاز نسبت به حضور گاندي اعتراض کردند. از سوي ديگر مساله مذهب کاتوليک گاندي بود که نه از سوي هندوها و نه از سوي مسلمانان قابل پذيرش بود. بنابر اين سونيا گاندي اولين عقب نشيني را در اين زمان با واگذاري سمت نخست وزيري به من موهان سينگ انجام داد اما خود همچنان در راس رهبري حزب کنگره باقي ماند. وي همچنين رياست احزاب موتلف را در پارلمان برعهده گرفت . سونيا گاندي پس از به دست آوردن اين دو سمت به عنوان اولين رهبر حزب کنگره محسوب مي شود که براي 10 سال متوالي رهبري اين حزب را و رياست احزاب موتلف در پارلمان را برعهده دارد.. وي به نظر مي رسد هم اکنون در سن 63 سالگي سعي دارد اين سمت را به تدريج به پسر کوچکتر خويش “راهول گاندي” و اگذار کند عملکرد خانم سونيا گاندي در مجموع نشان داد که مي تواند رهبري بزرگترين دموکراسي جهان را برعهده گيرد و در اين راه آن چنان از خويش استواري نشان داد که به عنوان “سيزدهمين زن با قدرت در جهان” معرفي شد.

منبع: نگاه زن