شال سرخ در اعتراض به برقع و نقاب سیاه
شال سرخ در اعتراض به برقع و نقاب سیاه

در ادامه‌ی گسترش اعتراضات زنان در ولایات افغانستان علیه پوشش برقع و نقاب  سیاه این بار شماری از زنان معترض در بلخ با پوشیدن شال سرخ شعارهای ضد حجاب اجباری را در یک مکان سربسته نمایش دادند. در تصاویر بانوانی با شال های سرخ دیده می‌شوند که شعارهای ضد پوشش اجباری زنان از سوی طالبان […]

در ادامه‌ی گسترش اعتراضات زنان در ولایات افغانستان علیه پوشش برقع و نقاب  سیاه این بار شماری از زنان معترض در بلخ با پوشیدن شال سرخ شعارهای ضد حجاب اجباری را در یک مکان سربسته نمایش دادند.
در تصاویر بانوانی با شال های سرخ دیده می‌شوند که شعارهای ضد پوشش اجباری زنان از سوی طالبان را نشان می‌دهد.


زنان بلخ معتقد اند که شال های رنگی زنان زیباترین فرهنگ و سنت مردم افغانستان است و برقع یا نقاب سیاه درجمع رسوم و عنعنات فرهنگی کشور نیست بلکه یک پوشش خودساخته از سوی طالبان است که می‌خواهند که به گونه‌ی اجباری بر زنان تحمیل کنند.


اما زنان افغانستان علیه این امر مبارزه خواهند کرد و به پوشش اجباری تن نخواهند داد.