شروع دوباره دانشگاه‌های افغانستان بدون حضور دانش‌جویان دختر
شروع دوباره دانشگاه‌های افغانستان بدون حضور دانش‌جویان دختر

وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، با نشر مکتوبی اعلام کرده است که درس‌های حضوری دانش‌جویان پسر به تاریخ (۱۵ حوت) سال روان شروع خواهد شد اما در مورد حضور دوبارهٔ دانش‌جویان دختر در دانشگاه چیزی گفته نشده است. ضیا‌الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که این مکتوب صحت داشته […]

وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، با نشر مکتوبی اعلام کرده است که درس‌های حضوری دانش‌جویان پسر به تاریخ (۱۵ حوت) سال روان شروع خواهد شد اما در مورد حضور دوبارهٔ دانش‌جویان دختر در دانشگاه چیزی گفته نشده است.

ضیا‌الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که این مکتوب صحت داشته و دانشگاه‌ها در ولایات سردسیر سر از تاریخ ۱۵ حوت به‌روی دانشجویان پسر باز خواهد شد و این تصمیم تنها مربوط دانشجویان ذکور بوده و دختران دانشجو تا امر ثانی معطل بمانند.

سارا محمدی، یک تن از دانش‌جویان در دانشگاه هرات می‌گوید:«برایم دردناک و غیرقابل تحمل است که رویاهایم جلو چشمانم نابود می‌شوند. تمام امیدم این بود که از دانشگاه فارغ شده و برای فامیل بی‌بضاعتم که سال‌ها بخاطر تحصیلم فداکاری کردند، دست کمک شوم اما حالا با نشر این مکتوب وزارت حتی حق درس خواندن را هم ندارم».

وزارت تحصیلات عالی حدود سه ماه پیش اعلام نمود که به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی دختران دانشجو، درب دانشگاه‌ها به‌روی ‌دختران تا امر ثانی بسته خواهد ماند اما تا اکنون از سرنوشت تحصیلی دختران هیچ اطلاعی در دست نیست.

راضیه رحمتی، یک تن از دانش‌جویان در دانشگاه کابل می‌گوید:«زمانی که شنیدم تنها پسران می‌توانند دوباره به دانشگاه بروند تمام امیدم را از دست دادم. چندین ماه منتظر بودم بخاطر رفتن به دانشگاه اما بی فایده بود، شاید اگر دختر نمی‌بودم زندگی برایم در این کشور ساده‌تر می‌بود حداقل می‌توانستم درسم را ادامه دهم».

انتظار می‌رفت که با آغاز سال جدید تحصیلی دختران دانش‌جو نیز در کنار دانش‌جویان پسر دوباره به دانشگاه رفته و درس شان را ادامه دهند اما نظر به تصمیم وزارت تحصیلات عالی دروازه‌های دانشگاه تا امر ثانی به روی دختران بسته خواهد ماند.

خبرگزاری زنان افغان