شمار زنان بیوه در افغانستان در حدود ۶۰۰ هزار است

1128

بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی، حدود ۶۰۰هزار زن بیوه در افغانستان زندگی می‌کند که در حال حاضر اکثر آنان با آزمون‌های زیادی مواجه اند.

روز یک‌شنبه ۲۳ جون برابر است به روز بین‌المللی بیوه زنان که در برخی از کشورها از این روز گرامی‌داشت به عمل میاید.

افغانستان از جمله کشورهای است که به دلیل جنگ و ادامه خشونت‌ها شمار قابل ملاحظۀ زنان بیوه را دارد.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت :با انکه تلاش‌ها برای کمک به زنان بیوه و خانواده‌های آنان توسط دولت انجام شده اما هنوز هم بسیاری از بیوه زنان در افغانستان از این کمک‌ها محروم اند.

آقای احمدزی افزود که این وزارت یک سروی تازه را برای آمار دقیق زنان بیوه در افغانستان آغاز کرده است.

او همچنان افزود: “بیشتر این زنان در افغانستان شوهران شان را در جریان جنگ، انفجارها، خشونت‌ها و برخی از موارد دیگر به شمول مرگ‌ طبیعی از دست داده اند”.

بر بنیاد یک سروی رسمی که در سال ۲۰۱۵ میلادی انجام شده، در افغانستان حدود ۶۰۰هزار زن، بیوه است.

شیرین  گل یکی تن  از شهروندان کابل است . شوهرش  را  در انتحاری از  دست  داده است  شیرین گل میگوید  هیچ کمکی از طرف  دولت  برای ما نمیشود .

می گوید:گل دوزی میکند و مخارج  زندگی  را تعمین  میکند .مشکلات  فروانی  دارد از پس هزینه های  مکتب  بچه های  نمیتواند  بیرون شود .

.فقط  با گل  دوزی  که میکند میتواند روزه مره گی هایش  را تعمین کند روزگار سختی  را میگذراند

فاطمه پسر جوانش  را در انتحاری از دست داده است، و از نظر روحی  کاملا افسرده  شده است . روزها و شبها  به گریه  میگذراند، خانواده اش می گوید :” با هیچ کس گپ نمیزند و تمام روز شب در یک اتاق  تاریک خودش را زندانی کرده است ،شوهرش سالهاست از دست  داده و تنها کسی که مخارج زندگی اش  را تعمین میکرد همو یک پسرش بود که او را هم در انتحاری از دست داده است  دیگر امیدی به زندگی ندارد”

این روایت ها ناگفته های بسیار از زنان افغانستان میباشد  جنگ هیچ خانه ای  را دراین کشور  بی نصیب نمانده ،و زنان افغانستان بیشترین اسیب های در جنگ متحمل شده اند.اما کمترین توجه به این قشر صورت میگیرد.