تحقیق حاضر در چهار ولایت ((هرات،بلخ، کابل و ننگرهار)) صورت گرفت . هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی منازعات محلی در سطح ولایات بوده و بیشتر به دنبال علت و نوع منازعات بوده ایم. مسله جنگ و مخالفین مسلح حکومت در کشور این گمانه را تقویت بخشیده است که عمده ترین چالش صلح پروری در کشور گروه های مخالف مسلح حکومت اند. این در حالی است که عوامل فرهنگی و اجتماعی زیاد دیگزی نیز وجود دارند که آرامش مردم را بر هم زده و علت به وجود آمدن منازعات محلی شده اند. مذاکره و مصالحه با گروه های مسلح مخالف حکومت امر مهمی است اما فعالیت دراز میان برداشتن منازعات محلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. امروزه جرگه های بزرگان قومی در نقاط مختلف به حل و فصل اختلافات می پردازند. به دلیل اینکه اعضای جرگه از قوانین آگاهی درست ندارند معمولا فیصله جرگه ها عادلانه نبوده و حتی گاهی حقوق زنان و اطفال به شدت صدمه می بیند

333 شهروند ولایات چهارگانه به سوالات ما پاسخ داده اند. از مجموع این تعداد31.2 در صد (104) بانوان و68.8 درصد(229) آقایان بوده اند . تناسب سنی میان 18 الی بالاتر از 47 سال بوده و در راستای شغل  نیز وضعیت شغلی مثل کارمند دولت ،بیکار، شغل آزاد و کارمند مؤسسه دخیل بوده است

روش تحقیق تحلیلی – توصیفی بوده و پیشنه تاریخی آن نیز در متن کامل تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است متآسفانه در گذشته تحقیقات جامعی در این ارتباط صورت نگرفته و همین امر باعث شده است که منازعات محلی مورد توجه قرار نگیرد

عمده ترین نتایج پژوهش حاضر قرار ذیل می باشد

 گرایش های مذهبی به دلیل عدم همپذیری و پلورالیسم مذهبی باعث شده است تا منازعات محلی را به وجود بیاورد این مسله می تواند در  آینده خطر جدی را متوجه جامعه افغانی ساخته و منجر به منازعات خطرناک گردد. با وجود اینکه در برخی از نقاط کشور همپذیری مذهبی وجود دارد اما هنوز این مسله به صورت بنیادی در کشور حل نگردیده است.

 هنوز هم هستند تعداد زیادی از خانواده ها، اقوام و افراد که بر سرزمین و آب به منازعه می پردازند معضل زمین های میراثی و غصبی باعث شده است تا منازعات محلی به وجود آمده و بر اساس یافته های تحقیق حتی گاهی باعث جنگ های مسلحانه و قتل افراد گردد

مردم افغانستان هنوز به جرگه ها باورمند هستند از طرفی تعدادی از مردم نیز به دلیل فساد حاکم در نهاد های عدلی و قضایی و همچنان طولانی بودن پروسه حل و فصل منازعه به این نهاد ها مراجعه نمی کنند توجه بیش از حد مردم به جرگه ها باعث میشود تا حاکمیت قانون در کشور با چالشها ی فراوانی روبرو گردد

افراد زورمند و گروه های مسلح غیر مسؤول کسانی هستند که در ایجاد اختلافات و منازعات محلی نقش دارند مردم به دلیل ترس همواره از این گروه ها پیروزی نموده و همین موضوع باعث ایجاد منازعات محلی شده است. گروه های مسلح غیر مسؤول به دنبال منافع خویش اند ، برای دسترسی به این منافع تلاش می کنند تا از ایجاد منازعه سود لازم به نفع خود را بدست آورند

 زنان در حل منازعات محلی نقش چندانی ندارند. عدم حضور زنان در جرگه ها باعث شده است در بیشتر موارد حقوق آنان با توجه به فیصله های جرگه به خطر افتد. بد دادن دختران ،ازدواج های زیرسن و اجباری گاهی از فیصله های جرگه برای حل منازعات محلی می باشد

 در مراکز شهرها کمتر مردم به جرگه ها متوسل می شوند. این روستانیشینان و ساکنین نقاط دور دست هستند که همواره برای حل اختلافات خویش به جرگه ها مراجعه می کنند

 

پیشنهادات

نتیجه تحقیق نشان می دهد که بر علاوه مخالفین مسلح حکومت مسایل زیاد دیگری نیز هستند که باعث ایجاد منازعات محلی گردیده و در نتیجه آرامش و صلح را با خطر روبرو می سازند. شبکه زنان افغان جهت ایجاد صلح دایمی، مثبت و تؤام با عدالت در کشور پیشنهادات ذیل را ارایه می نماید