شهرزاد اکبر یکی از فعالان سیاسی زنان در افغانستان بعنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گماشته شد.

شهرزاد اکبر پیش از این مدتی  به عنوان مشاور رئیس جمهور غنی فعالیت داشته و پس از آن مدتی نیز بعنوان معاون شورای امنیت ملی ایفای وظیفه نموده است.

خانم اکبر فرزند اسماعیل اکبر یکی از نوسینده گان مطرح افغانستان در سال 1366 هجری شمسی در ولایت جوزجان به دنیا آمد.او در سالهای کودکی در پاکستان مهاجر بود و در سال 2002 میلادی درست زمانی که پانزده سالش بود به افغانستان بازگشت و چند سال بعد در دانشکده علوم اجتماعی کابل در مقطع تحصیلات خویش را ادامه میدهد. چندی نمی گذرد که در رشته مردم شناسی فرهنگی در مقطع لیسانس در یکی از دانشگاه های امریکا به نام ” کالج اسیمت” سند فراغت را بدست می آورد؛ وی ماستری خود را از دانشگاه آکسفورد به پایان میرساند و به افغانستان بر میگردد.

خانم شهرزاد اکبر در کابل با گروهی از جونان فعال نهادی به نام ” سازمان افغانستان 1400″ را بوجود می آورد و نخستین رئیس این سازمان میشود.

شهرزاد اکبر درست زمانی که ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر عهده می گیرد که دوسیه های زیادی هنوز از جنگ سالاران روی میز باز گذاشته شده است و هستند قربانیانی از جنگ که خواهان تطبیق قوانین حقوق بشری و محاکمه آنها از سوی این کمیسیون هستند. در هر صورت شهرزاد با کوله باری از تجارب مدرن و تعهد کافی پا به میدان مانده است، او جوان و مصمم است و برای فعالیت خود در این پست مهم طرح هایی دارد که معتقد است افغانستان را میتوان پس از این با ثبات و آباد و دموکراتیک ساخت.