صحرا کریمی رئیس افغان فلم شد

1400

صحرا کریمی یکی از زنان فعال در عرصۀ سینما که جوایز متعدد داخلی و بین المللی را در این عرصه از آن خود کرده است بر اساس یک رقابت بعنوان رئیس افغان فلم مقرر شد.

خانم کریمی مدتی را در ایران و اسلواکی حضور داشت؛ او دوکترای کارگردانی را در زمینۀ فلم سازی کسب نمود. آثار هنری زیادی از خانم کریمی نشاندهندۀ تلاش بی وقفۀ او در زمینۀ فلم سازی را نشان می دهد.

فلم‌های «زنان پشت فرمان راننده‌گی» «خاطرات روزانه دختری مهاجر» و «در جست‌وجوی خیال» به کارگردانی او جوایز بین‌المللی به دست آورده‌اند. خانم کریمی ‌از این پیش مسوولیت بخش ارتباطات حوزه مرکزی دفتر یونیسف را در افغانستان بر عهده داشت.