صدها دختر در همایش کتاب‌خوانی در غزنی اشتراک کردند
صدها دختر در همایش کتاب‌خوانی در غزنی اشتراک کردند

در یک همایش کتاب‌‌‌خوانی صدها دختر و پسر در ولسوالی مالستان غزنی اشتراک کردند این همایش کتاب‌خوانی از سوی دارالقرآن امام هادی، به مناسبت نیمه شعبان راه اندازی شده است.

در یک همایش کتاب‌‌‌خوانی صدها دختر و پسر در ولسوالی مالستان غزنی اشتراک کردند
این همایش کتاب‌خوانی از سوی دارالقرآن امام هادی، به مناسبت نیمه شعبان راه اندازی شده است.