صنایع دستی و لباس های سنتی؛ از بازار بی رونق تا رویارویی با حجاب سیاه طالبان
صنایع دستی و لباس های سنتی؛ از بازار بی رونق تا رویارویی با حجاب سیاه طالبان

خبرگزاری زنان افغان: درتقویم غیر رسمی افغانستان ۳۰ ثور به عنوان روز فرهنگ هزاره‌گی نامگذاری شده است. کاربران شبکه های اجتماعی ازین روز با نمایش لباس های سنتی و موسیقی هزاره‌گی تجلیل کردند. اما در شهرکابل فروشندگان صنایع دستی و لباس های سنتی از کاهش فروش آن در بازار شاکی اند اما زنان می‌گویند در […]

خبرگزاری زنان افغان: درتقویم غیر رسمی افغانستان ۳۰ ثور به عنوان روز فرهنگ هزاره‌گی نامگذاری شده است. کاربران شبکه های اجتماعی ازین روز با نمایش لباس های سنتی و موسیقی هزاره‌گی تجلیل کردند.
اما در شهرکابل فروشندگان صنایع دستی و لباس های سنتی از کاهش فروش آن در بازار شاکی اند اما زنان می‌گویند در رویارویی با حجاب سیاه طالبان نمی‌توانند از لباس های سنتی استفاده کنند.
شفیقه نوری مسوول یک کارگاه تولیدی لباس های هزاره‌گی درشهرکابل که نمی‌خواهد نام اصلی اش در گزارش ذکر شود درگفتگویی با خبرگزاری زنان افغان می‌گوید که آنان در برابر محدودیت های طالبان نمی‌توانند از لباس های رنگی و سنتی استفاده کنند.
« وقتی از خانه بیرون می‌شویم مجبور هستیم لباس بلند وسیاه بپوشیم ازینرو زنان هم ترجیح می‌دهند به جای لباس های سنتی از حجاب سیاه استفاده کنند به همین خاطر فروش محصولات ما هم کم شده و فعلا تمام تجارت ما وابسته به مشتری های خارجی است مه از افغانستان لباس های سنتی می‌خرند.»
او می‌گوید طی دوسال حاکمیت طالبان نتوانسته به گونه‌ی درست در بازار کار کند ویا برای محصولاتش بازاریابی کند.
محمد رضا یکی از فروشندگان رخت در دشت برچی شهرکابل به خبرگزاری زنان افغان گفت که تکه های قدیمی و سنتی مربوط به فرهنگ هزاره‌گی تازه مروج شده است اما تنها مشتریان خارجی قادر به خرید آن است.
محمد رضا گفت:« رخت های که نو به بازار آوردیم هرمتر آن از ۲۰۰ افغانی شروع و تا نزدیک به سه هزار افغانی قیمت دارند مردم مثل گذشته از ما تکه خریده نمی‌توانند فقط برای محافل خوشی مانند نامزدی یا عروسی برای تهیه‌ی لباس های سنتی ازما رخت می‌خرند.»
در گذشته بازار فروش محصولات صنایع دستی زنان و لباس های سنتی به گونه‌ی قابل توجهی رونق یافته بود اما با سلطه‌ی دوباره‌ی طالبان برافغانستان و تحمیل حجاب سیاه بر زنان، استفاده ازین محصولات کاهش یافته است و با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور، توان خریداری آن نیز از مردم گرفته شده است.