طالبان رشته های تخصصی وزارت صحت عامه را برای زنان حذف کرد
طالبان رشته های تخصصی وزارت صحت عامه را برای زنان حذف کرد

خبرگزاری زنان افغان: طالبان به تازگی رشته های تخصصی طبی در شفاخانه های ملکی وزارت صحت عامه را برای زنان حذف کرد. این رشته ها در شفاخانه های ملکی در ولایت های متخلف، تنها برای مردان اعلام شده است. بر بنیاد فهرستی که وزارت صحت تحت کنترول طالبان منتشر کرده نشان می دهد که در […]

خبرگزاری زنان افغان: طالبان به تازگی رشته های تخصصی طبی در شفاخانه های ملکی وزارت صحت عامه را برای زنان حذف کرد. این رشته ها در شفاخانه های ملکی در ولایت های متخلف، تنها برای مردان اعلام شده است. بر بنیاد فهرستی که وزارت صحت تحت کنترول طالبان منتشر کرده نشان می دهد که در بیش از ۱۲ ولایت تنها آزمون وردوی برای طبق ذکور در نظر گرفته و زنان را اجازه اشتراک در آزمون تخصصی نداده اند.
بشترین این رشته ها در شفاخانه‌ های ملکی کابل است که قرار است از اشتراک کننده گان مرد امتحان گرفته شود.
در همین حال شماری از کاربران اجتماعی این اقدام طالبان را تاسف بار خوانده و گفته اند که تنها رشته‌های که باید زنان در آن ها اشتراک می‌ کردند نیز برای زنان ممنوع شد. پس از این زنان افزون در بخش زنان، در بخش های دیگر نیز متخصص نخواهد داشت.