طالبان درتخار: گشت وگذار زنان در روزهای عید ممنوع است
طالبان درتخار: گشت وگذار زنان در روزهای عید ممنوع است

خبرگزاری زنان افغان: گروه طالبان در ولایت تخار با فرستادن یک مکتوبی به ملا امامان مساجد دستور داده است که در روزهای عید درمورد رهبر نامرئی این گروه صحبت کرده و از گشت و گزار دسته جمعی زنان در روزهای عید جلو گیری کند. یک نسخه‌ای ازین مکتوب که در اختیار خبرگزاری زنان افغان قرار […]

خبرگزاری زنان افغان: گروه طالبان در ولایت تخار با فرستادن یک مکتوبی به ملا امامان مساجد دستور داده است که در روزهای عید درمورد رهبر نامرئی این گروه صحبت کرده و از گشت و گزار دسته جمعی زنان در روزهای عید جلو گیری کند.
یک نسخه‌ای ازین مکتوب که در اختیار خبرگزاری زنان افغان قرار گرفته است در آن ریاست ارشاو وحج اوقاف ولایت تخار، شش مورد را به ملاامان پیشکش کرده است که در خطبه های نماز عید صحبت کنند.
نیروهای طالبان در تخار گفته اند که نام رهبر نامرئی طالبان در خطبه ها گرفته شده و پیام عیدی اش مکمل خوانده شود. در ادامه طالبان درمرود گشت وگزار زنان در ایام عید گفته است:« گشت و گزار دسته جمعی زنان در روزهای عید منع است.»
طالبان همچنان تاکید کرده اند که در روزهای عید مردم برای تعزیت به خانه های مرده داران نرود و از بازی ها نا مشروع چون تخم جنگی و مرغ جنگی پرهیز و از فیرهای شادیه( پتاقی) استفاده نکنند.
این دستور طالبان به باشندگان تخار درحالی صادر می‌شود که تاکنون روز رخصتی عید به مردم ابلاغ نشده است.
با این حال طالبان در ایام رخصتی نیز بدنبال سرکوب زنان و دختران است و مانع گشت وگزار زنان به منظور دیدوبازدید عیدی از خانواده های شان می‌شوند.