طالبان در بامیان از محصلین آزمون امارت شناسی گرفته است
طالبان در بامیان از محصلین آزمون امارت شناسی گرفته است

خبرگزاری زنان افغان: آژانس خبری باختر رسانه تحت کنترول طالبان، گزارش داده است که طالبان امروز (سه شنبه، ۱۸ میزان) در بامیان از ۲۰۰ تن محصلین و کارمندان دولتی آزمون “امارت شناسی” گرفتند. طالبان پیش از این ، کتاب‌های را تحت نام “امارت شناسی” برای ۳۰۰ تن محصلین و کارمندان دولتی توزیع کرده و برای […]

خبرگزاری زنان افغان: آژانس خبری باختر رسانه تحت کنترول طالبان، گزارش داده است که طالبان امروز (سه شنبه، ۱۸ میزان) در بامیان از ۲۰۰ تن محصلین و کارمندان دولتی آزمون “امارت شناسی” گرفتند.

طالبان پیش از این ، کتاب‌های را تحت نام “امارت شناسی” برای ۳۰۰ تن محصلین و کارمندان دولتی توزیع کرده و برای تشویق اشتراک کننده‌گان جوایز نیز وعده کرده اند.

طالبان هدف از کتاب‌خوانی و برگزاری آزمون در این مورد را آشنایی و معرفت جوانان با نظام طالبان عنوان کرده است.