طالبان دو زن را در ملا عام شلاق زدند

605

 

مقام های محلی ولایت جوزجان در شمال افغانستان تایید می کنند که طالبان دو زن را به اتهام گفتگوی تیلفونی با نامحرم، شلاق زده اند.

آقای فریدون سخنگوی مقام ولایت جوزجان به خبرگزاری زنان افغانستان گفت :که این رخداد مدتی پیشتر و در تاریخ ۱۵ میزان در قریه قزل قشلاق ولسوالی درزاب که زیر کنترول طالبان قرار دارد، رخ داده بود ولی خبر به تازگی به مقامات این ولایت رسیده است.

او می گوید که طالبان دو زن را به خاطر گفتگوی تیلفونی با نامحرم ها و در ملا عام و پیش چشم اهالی این روستا شلاق زدند.

به گفته سخنگوی والی جوزجان طالبان به این زنان مشکوک شده و پس از برگزاری محکمه صحرایی این مجازات را برای این زنان در نظر گرفتند و ایشان را در نزدیکی مسجد قریه شلاق زدند.

وی افزود که در حقیقت این زنان با برادرهای خود که در خارج از ولسوالی درزاب به سر می بردند، صحبت می کردند و همین امر طالبان را به آنها مشکوک کرد.

فقیر محمد جوزجانی، قومندان امنیه جوزجان در ارتباط به این رخداد گفت که این ساحه زیر تصرف طالبان قرار داشته و از دسترس دولت خارج است.

او افزود که این زنان اکنون در همین قریه هستند و جایشان امن است.