طالبان مارکت ویژه زنان را در بلخ مسدود کرد
طالبان مارکت ویژه زنان را در بلخ مسدود کرد

خبرگزازی زنان افغان: منابع از ولایت بلخ می‌گویند که یک مارکت ویژه‌ی زنان بنام “خدیجه‌ کبرا” به‌دلیل نپرداختن مالیات از سوی طالبان مسدود شده است. شماری از زنانی که در مارکت «خدیجه‌ کبرا» مصروف دکانداری است می‌گویند که این مارکت از گذشته بدهی مالیاتی داشته است و طالبان باید مالیات را از مالکان قبلی آن […]

خبرگزازی زنان افغان: منابع از ولایت بلخ می‌گویند که یک مارکت ویژه‌ی زنان بنام “خدیجه‌ کبرا” به‌دلیل نپرداختن مالیات از سوی طالبان مسدود شده است.

شماری از زنانی که در مارکت «خدیجه‌ کبرا» مصروف دکانداری است می‌گویند که این مارکت از گذشته بدهی مالیاتی داشته است و طالبان باید مالیات را از مالکان قبلی آن بگیرند.

این مارکت که به تازگی برای زنان اختصاص یافته است دومین مارکت ویژه زنان در بلخ است که در حدود ۲۰۰ زن مصروف دکانداری و فروش ساخته‌های دستی هستند.