طاهیر زهیر والی پیشین بامیان و سرپرست پشین وزارت اطلاعات و فرهنگ با طالبان پیوست
طاهیر زهیر والی پیشین بامیان و سرپرست پشین وزارت اطلاعات و فرهنگ با طالبان پیوست

خبرگزاری زنان افغان: یک منبع از نزدیکان محمد طاهر زهیر والی پشین ولایت بامیان و سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری زنان افغان می گوید که محمد طاهر زهیر با پا در میانی برخی از مقامات هزاره‌تبار طالبان، امروز رسما به گروه طالبان پیوست. به گفته‌ی منبع هم اکنون طاهر زهیر در مقام ولایت […]

خبرگزاری زنان افغان: یک منبع از نزدیکان محمد طاهر زهیر والی پشین ولایت بامیان و سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری زنان افغان می گوید که محمد طاهر زهیر با پا در میانی برخی از مقامات هزاره‌تبار طالبان، امروز رسما به گروه طالبان پیوست.
به گفته‌ی منبع هم اکنون طاهر زهیر در مقام ولایت سمنگان بسر می برد و قرار است بزودی به کابل منتقل شود.
طاهر زهیر، پس از سقوط نظام جمهوریت از بامیان به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل رفت و با مولوی مهدی رییس استخابارات پیشین طالبان در بامیان، جبهه ضد طالبان را ایجاد کردند اما پس از سه روز درگیری با طالبان جبهه طاهر زهیر و مولوی مهدی شکست خوردند و در نهایت محمد طاهر زهیر فراری شد.