وزارت خارجه افغانستان، تعیین عادله راز به حیث سفیر افغانستان در سازمان ملل را یک گام مثبت دانسته می‌گوید عادله  راز از توانایی زیاد برخوردار است

عادله راز در نهم مارچ یعنی یک‌روز پس از روز جهانی زن اعتمادنامه‌اش را به حیث سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد به سرمنشی عمومی سازمان ملل در نیویارک سپردعادله راز اولین زن افغان است که به این وظیفه گماشته شده‌است

عادله راز اولین سفیر زن در سازمان ملل

وزارت خارجه افغانستان عادله راز را یک زن توانا عنوان کرده می‌گوید، وی هنگام ماموریت‌اش در این وزارت بسیار خوب درخشیده است صبغت الله  احمدی سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید

صبغت الله احمدی وزیر خارجه

عادله راز یکی از زنان با ظرفیت افغانستان است که قبلاً به حیث معین اقتصادی وزارت خارجه کار کرده و کارکردهای بسیار خوب و تاثیر گذار در عرصه کاری‌اش داشته و اخیراً از سوی وزارت امور خارجه به حیث نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور منظور گردیده و حالا به کارش آغاز کرده‌است

آقای احمدی می گوید: این یک گام مثبت و مژده به پیشرفت زنان افغان است عادله راز قبل از اجرایی وظیفه به حیث معین وزارت خارجه، به حیث معاون سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغاستان وظیفه اجرأ کرده‌است

خانم راز پیش از این در پُست‌های مهم کار کرده‌است

عادله راز ماستری‌اش را در رشته حقوق و دیپلوماسی از پوهنتون تفتس امریکا بدست آورده است

 راز یکی از سیاست مداران جوان افغانستان عنوان می شود