عبدالله: لغو توافق نامه امنیتی با امریکا خواست مردم نیست

1914

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان می‌گوید که در این روزها سروصدای لغو توافق‌نامه امنیتی از سوی برخی از سیاسیون کشور بلند شده، که در اصل خواست شهروندان کشور نیست.

عبدالله که در نشست شورای وزیران، ام‌روز در کاخ سپیدار سخن‌ می‌زد، گفت که بعضی از سیاسیون روی برخی از مسایل شخصی و خواست‌های شان که در گذشته برآروده نشده، موضوعاتی را در جامعه مطرح می‌کنند که هیچ کمکی به وضعیت امنیتی و ثبات در کشور نمی‌کنند.

آقای عبدالله می‌گوید که حتی آنان موضوع فسخ توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا را مطرح کردند و می‌افزاید که در اصل سیاسیون از مردم افغانستان نماینده‌گی کرده نمی‌توانند و این خواست شهروندان نیز نیست.

رییس اجراییه کشور تاکید می‌کند که ناامنی در افغانستان ادامه پیدا کرده و پناه‌گاه‌های ترویستان در خارج از کشور وجود دارد و علاوه می‌کند که این موضوع‌ها ایجاد گفت‌وگوی بیش‌تر را با جامعه‌جهانی و سایر کشورها می‌نماید.

آقای عبدالله هم‌چنان می‌گوید که در دیدار با مقام‌های پاکستانی، دولت افغانستان نگرانی‌های خود را با آنان مطرح ساخت و افزود که کابل آماده‌گی خود را برای هرگونه هم‌کاری اعلام کرده‌است.

این همه اظهارات عبدالله درحالی صورت می‌گیرد که به تازه‌گی شماری از سیاست‌مداران و شورای ملی افغانستان خواهان لغو و یا هم تعدیل پیمان امنیتی با امریکا شده‌اند.

شورای ملی افغانستان می‌گوید که این توافق‌نامه بر وضعیت فعلی افغانستان هیچ تاثیری تا به حال نداشته و در برخی موارد باید تعدیل آورده شود.

خامه