عدم آگاهی از قاعدگی مانع رفتن دختران به مکتب می‌شود

64

باوجود آنکه قاعدگی (عادت ماهانه زنان) در هند یک موضوع تابو است، یک باشگاه ورزشی کریکت که در آنجا در لیگ برتربازی می کند، اخیراً به تبلیغات برای استفاده از کوتکس آغاز کرده است.

 تریکو های بازیگران «راجستان رویالس»، لیگ برتر کریکت هند، با مارک یک تولیدکننده کوتکس (پارچه های صحی) مشخص شده است و برای هر نمره که این تیم به دست می آورد، قسمی که این باشگاه ورزشی در صفحه تویتری اش نوشته است ، ۹ دختر نمره‌های صحی می گیرند.

زنان در هند به دلیل خونریزی ناپاک پنداشته می‌شوند؛ مثلاً آن‌ها نمی‌توانند در این هنگام پا بر معبدی بگذارند و یا غذا های مشخصی را لمس کنند. زنان به‌خصوص در روستا ها از این احکام پیروی می کنند.

بسیاری زنان هند از  کوتکس کار نمی گیرند، بلکه از بدیل های غیر صحی مانند تکه های که از پارچه های لباس جدا می کنند، استفاده می کنند. اگر آنها کوتکس خریداری کنند، فروشندگان اکثراً آن‌ها را در میان کاغذ های روزنامه ها می پیچانند تا نگاه بیگانه به آنها نیفتد

عدم آگاهی از قاعدگی مانع رفتن دختران به مکتب می‌شود

بسیاری از دختران هنگام قاعده ماهانه شان به دلیل شرم به مکتب نمی روند؛ بعضاً آن‌ها تنها به این دلیل در همان آغاز از رفتن به مکتب کاملاً خودداری می کنند.

حالا تابوشکنی بازیگران کریکت در این ارتباط بسیار مهم است، زیرا بسیاری ها در هند با علاقه زیادی بازی‌های آن‌ها را تماشا می کنند، چون این ورزش در هند، مانند ورزش فوتبال در دیگر نقاط جهان مورد پسند زیاد مردم می باشد.

بازیگران تیم «راجستان رویالس» در کمپاین شان در یک ویدیو می گویند: «به ما اجازه ندهید  که در این لیگ برتر فقط برای برنده شدن بازی کنیم. به ما اجازه ندهد که فقط برای جام قهرمانی مبارزه کنیم. بگذارید که این بار فقط برای حقوق آنها مبارزه کنیم؛ حق آزاد زندگی کردن. حق با صحت زندگی کردن وحق برای صحت بنیادی قاعدگی.»

به تازگی‌ها ناندرا مودی نخست وزیر هند و یک شرکت خدماتی غذایی هندی، علیه برجسپ و تبعیض علیه زنان در این ارتباط فعال شدند. مودی اعلام کرد که قرار است زنان فقیر در کشور با جمعیت ۱،۳ میلیاردی، ۵۰ میلیون کوتکس، برای حدود ۰،۰۱ سنت دریافت کنند.

در شرکت خدماتی غذا، کارمندان زن می‌توانند هنگام دردهای شدید قاعدگی، تا ده روز در سال در خانه بمانند و به آن‌ها برای این مدت معاش پرداخته خواهد شد.