عوامل افسردگی در نوجوانان

674

در افغانستان عوامل خیلی زیادی وجود دارد براینکه جوانان و نوجوانان به افسردگی مبتلا شونداما از دیدگاه روانپزشکان نوجوانان که پس از رسیدن به سن بلوغ با علائم  افسردگی مواجه میشوند.میشودبه احتمال زیادعامل این اختلال در انها از دوران حنینی و از مادرانشان به انها سرایت  کرده است.

طبق یافته های روانپزشکان انگلیسی  انجام درمانهای دارویی کنترل شده برای زنان مبتلا به افسردگی در طول دوران باداری نقش موثری در کاهش خطر بروز(افسردگی نوجوانی) دارد.

در این مطالعه روانپزشکان روری فرزندان بیش از8000 زن که به افسردگی پس از زایمان یا پیش از زایمان  مبتلا بودند,مطالعه  کردند.

این مطالعه نشان  داد:افزایش ترشح هورمون استرس در بدن زنان بادار و افسرده  تاثیر سوء در روند رشد جنین دارد و این کودکان پس از تولد و رسیدن  به سن بلوغ بیشتر  با خطر ابتلا به افسردگی  نوجوانی مواجه میشوند.

 سلسورآرانگو؛ پروفسور اسپانیایی درباره نتایج این مطالعه خاطر نشان ساخت: این یافته تایید میکند که  افزایش  ترشح  هورمون  استرس پیش از تولد در تشدید خطر ابتلا به افسردگی  نوجوانی نقش دارد.ایشان تاکید دارد زنان مبتلا به افسردگی باید  قبل از اقدام به باردار شدن  تحت درمان قرار بگیردند. عوامل مهمی  در بروز افسردگی زنان دخیل میباشد  از جمله میتوان به فاکتورهای زیست محیطی همچون حمایتهای اجتماعی اشاره نمود.که  در افغانستان متاسفانه کمتر مورد توجه  فرار گرفته است .