فراخوان مقاله نویسی!
فراخوان مقاله نویسی!

خبرگزاری زنان افغانستان با توجه به اهمیت و ضرورت صلح در کشور و عدم توجه کافی نسبت به زاویه دید زنان به این امر، رقابت مقاله نویسی را تحت عنوان «نقش زنان در پروسه صلح، تاثیرات، توقعات و چالش های آنان» برگزار می نماید. علاقمندان، نویسندگان، پژوهشگران و کنشگران مطالعات زنان می توانند در این […]

خبرگزاری زنان افغانستان با توجه به اهمیت و ضرورت صلح در کشور و عدم
توجه کافی نسبت به زاویه دید زنان به این امر، رقابت مقاله نویسی را تحت عنوان «نقش زنان در پروسه صلح، تاثیرات، توقعات و چالش های آنان» برگزار می نماید.
علاقمندان، نویسندگان، پژوهشگران و کنشگران مطالعات زنان می توانند در این مسابقه اشتراک نمایند.
برای سه نفر برتر این رقابت جوایز ارزنده در نظر گرفته شده است.
ایمیل آدرس ارسالی: [email protected]
مهلت ارسال: پنجشنبه ۲۱ اسد سال ۱۴۰۰