فرهنگ سازی یا فارسی زدایی 
فرهنگ سازی یا فارسی زدایی 
کمیته ولایتی اصلاح لوحه ها که در معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاسیس شده است فعالیت اش را در شهر مزارشریف شروع نمود. 

کمیته ولایتی اصلاح لوحه ها که در معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاسیس شده است فعالیت اش را در شهر مزارشریف شروع نمود.

این کمیته موظف است تا در ۳۴ ولایت لوحه هایی را که به گفتهٔ طالبان با زبان و ادبیات رایج سازگار نیستند بازنگری نمایند.

در نزدیک به ۳ سال گذشته، طالبان بار ها ضدیت شانرا با زبان فارسی بیان داشته که می‌توان به از میان بردن واژه دانشگاه در لوحه های نهاد های آکادمیک اشاره کرد.

در افغانستان جملات زیادی در لوحه ها نگارش یافته که بیشتر با ادبیات لاتین سازگار است که برای بدیل سازی آنها فعالیتی صورت نگرفته است.

هنگام رفتن به شهر می‌توان با این واژه ها مواجه شد: سوپرمارکت، لابراتوار، کلینیک که معادل آنها می‌تواند بهترین بازار، آزمایشگاه و درمانگاه باشد.

از سوی هم بجای کاربرد واژه ایستگاه، واژه وارداتی از مناطق قبایلی پاکستان که هده است استفاده می‌شود.

مگر، طالبان با تحمل این واژه ها بیشتر در مقابل جملات فارسی حساسیت دارند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان