فروش ۲۰هزار تُن جستِ ولایت بامیان
فروش ۲۰هزار تُن جستِ ولایت بامیان
وزارت معادن و پترولیم طالبان، از فروش ۲۰ هزار تن جست استخراج شده از این ولایت خبر می‌دهد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان، از فروش ۲۰ هزار تن جست استخراج شده از این ولایت خبر می‌دهد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید این مقدار جست را به ارزش هفت میلیون و هشت‌صد دالر آمریکایی به فروش رسانده است.

این وزارت همچنان افزوده است که این مقدار جست را از طریق داوطلبی به فروش رسانده است و در این داوطلبی ۳۱ شرکت اشتراک کرده بود و شرکت “وکیلی‌لیمیتید” با ارایٔه بالاترین نرخ برنده شده است.

اخیراً استخراج و فروش معادن از سوی گروه طالبان به طور بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

 

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان