فریدون سینرلی دیپلمات ترک هماهنگ کننده ویژه برای امور افغانستان گماشته شد
فریدون سینرلی دیپلمات ترک هماهنگ کننده ویژه برای امور افغانستان گماشته شد

خبرگزاری زنان افغانستان: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه(۵ ثور ۱۴۰۲)  فریدون سینیرلی اوغلو دیپلمات ترکیه را به عنوان هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان به کار گماشت. انتصاب سینیرلی اوغلو بر اساس قطعنامه شماره ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل،  […]

خبرگزاری زنان افغانستان: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه(۵ ثور ۱۴۰۲)  فریدون سینیرلی اوغلو دیپلمات ترکیه را به عنوان هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان به کار گماشت.
انتصاب سینیرلی اوغلو بر اساس قطعنامه شماره ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
بر اساس اعلامیه سازمان ملل،  آنتونیو گوترش از سینیرلی اوغلو خواسته است تا ارزیابی مستقلی از وضعیت افغانستان را رهبری کند و پیشنهاداتی را برای یک استراتژی هماهنگ و یکپارچه برای حل چالش های پیش روی افغانستان ارائه کند.
سینیرلی اوغلو بیش از چهار دهه تجربه در امور بین الملل و دیپلماسی دارد‌.