اعضای کمیته مدافعان حقوق بشر بلخ اطلاع می دهند که خانم نوریه نوران فعال مدنی از ولایت سرپل شب گذشته وقت افطار در خانه اش کشته شده است. این خانم ۲۵ ساله قبلا از شوهرش طلاق گرفته و استاد سواد آموزی بود. در جریان این حمله مسلحانه، خانم برادرش نیز کشته و برادرش شدیداً زخمی […]

اعضای کمیته مدافعان حقوق بشر بلخ اطلاع می دهند که خانم نوریه نوران فعال مدنی از ولایت سرپل شب گذشته وقت افطار در خانه اش کشته شده است. این خانم ۲۵ ساله قبلا از شوهرش طلاق گرفته و استاد سواد آموزی بود. در جریان این حمله مسلحانه، خانم برادرش نیز کشته و برادرش شدیداً زخمی می شود. وضع برادرش بسیار وخیم است. موضوع توسط شفاخانه حوزوی سرپل تایید گردیده است.
اخیرا زنان با ترورها و قتل های متعددی در شهر کابل و سایر ولایات مواجه میشوند که اسباب نگرانی های زنان کشور را در پی داشته است.