اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح
کابل 9 حوت 1397 برابر با 28 فبروری 2019

مقدمه
زنان پیام آوران صلح اند.
اما جنگ مصیبتی است که چهار دهه موجودیت اش در افغانستان، جامعه را با خسارات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. ناامنی دوام دار و ناامیدی ناشی از جنگ، باعث شده امروز زنان سراسر افغانستان از هر قوم و زبان در راستای آوردن صلح با هم، هم صدا گردند.
این اجماع به تعقیب سایر حرکت های صلح خواهانه مردمی و برای تحقق خواست های زنان در این حرکت ها که همانا تعامل و هماهنگی بیشتر زنان پایتخت و ولایات در رابطه با صلح است، برگزار گردید، و این گونه حرکات مردمی تا رسیدن به صلح دایمی در افغانستان ادامه خواهد یافت.
بر این اساس پس از برگزاری اجماع زنان در کابل در 33 ولایت دیگر نیز بیشتر از ۱۵۰۰۰ زن با برگزاری محافل اجماع، خواست ها و دیدگاه های خود را در رابطه با صلح مطرح کردند. اینک زنان بعنوان شهروندان مسوول این کشور از 34 ولایت افغانستان در اجماع ملی زنان برای صلح گردهم آمده اند تا مواضع و خواسته های خود را اعلام دارند.

1) ما زنان افغان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان و گروه های مخالف مسلح خواهان قطع فوری جنگ و اعلان آتش بس بدون قید و شرط هستیم.
2) ما زنان افغان از حرکت های مردمی و اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در راستای رسیدن به صلح پایدار صورت گرفته است، قویا حمایت نموده و همچنان بر تداوم سایر حرکت های صلح خواهانه مردمی تا رسیدن به صلح دایمی در افغانستان تاکید می کنیم.
3) ما زنان افغان به قدرت تاثیر گذار خود باور داریم و از تمام زنان افغانستان می خواهیم به عنوان پرورش دهندگان اصلی جامعه، ازطریق خانواده، مکاتب، مساجد، تکایا، مدارس، دانشگاه ها و رسانه های اجتماعی، رفتارهای صلح آمیز مبتنی بر ارزشهای اسلامی و انسانی را ترویج داده و بر تغییر نگرش مخالفین دولت اثرگذار باشند.
4) ما زنان افغان برای محو فرهنگ معافیت از مجازات، پدیده خشونت، ‌بیکاری و فساد که از جمله عوامل تشدید نا امنی است، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم با گنجانیدن موضوعات صلح آمیز در نصاب تعلیمی، اشتغال زایی برای جوانان و تطبیق قانون، زمینه صلح پایدار و با ثبات را فراهم آورد.
5) ما زنان افغان، سوءاستفاده افراد مسلح مسئول و غیر مسئول و زورمندان محلی از قدرت را یکی از مهمترین عوامل نا امنی دانسته، از حکومت می خواهیم با برخورد قانونی و خلع سلاح فوری این گونه افراد،‌حاکمیت قانون را در تمام ولایات افغانستان گسترش داده و زمینه صلح و ثبات را فراهم آورد.
6) مطابق فتوای علمای جهان اسلام جنگ مسلمان علیه مسلمان جواز ندارد. بر این اساس ما زنان افغان ضمن حمایت از تلاش های علمای کرام در جهت ترویج فرهنگ صلح پروری و همدیگر پزیری،‌ از آنان می خواهیم تا به هدف حفظ ارزشها و هویت دینی و ملی در جهت تقویت وحدت ملی، همدیگر پذیری و حل منازعات از طریق گفتگو بیشتر همت گمارند.
7) قانون اساسی وثیقه ملی و مبنای هویت ملی ما است که متضمن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهروند میباشد. بر این اساس، صلحی پذیرفتنی است که در تطابق با قانون اساسی و متضمن حفظ نظام، حفظ تمامیت ارضی و دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر افغانستان باشد.
8) ما زنان افغان هر گونه ادعای مبنی بر ایجاد حکومت موقت را شدیدا محکوم نموده و خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در جهت حفظ نظام و ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان هستیم.
9) ما زنان افغان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم تا از خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و آسیب دیدگان جنگ حمایت نموده و در جهت تقویت میکانیزم های حمایوی و رسیدگی به نیازمندی های آنان اقدامات جدی به عمل آورد.
10) ما زنان افغان ضمن استقبال از هر نوع پیشرفت در پروسه صلح، بر مذاکرات بین الافغانی به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مالکیت افغانها(اعم از زن و مرد) قویا تاکید نموده و از دولت می خواهیم در راستای وظیفه اصلی خویش که همانا تامین صلح، امنیت و عدالت اجتماعی می باشد، با درنظر داشت دیدگاه اقشار مختلف مردم، از موضع اقتدار و عزت در مذاکرات صلح اشتراک نماید.
11) ما زنان افغان از رسانه های داخلی و خارجی می خواهیم ضمن انعکاس گسترده پیامدهای جنگ و تاثیر منفی آن بر زندگی و اذهان عامه، دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر مردم افغانستان و صدای واقعی زنان برای صلح را صادقانه منعکس سازند.
12) ما زنان افغان بر اساس اصل حسن همجواری از کشورهای همسایه و منطقه می خواهیم از مداخله در امور داخلی افغانستان پرهیز نموده و از روند صلح به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مالکیت افغانها حمایت نمایند.
13) ما زنان افغان در حالیکه از تلاشهای جامعه جهانی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنیم، همچنان آنان را مکلف می دانیم تا روند صلح را به رهبری حکومت و مالکیت مردم افغانستان صادقانه حمایت نموده و در راستای حفظ ارزش های دموکراتیک، مدنی و حقوق بشری به تعهدات خویش پای بند باشند.
14) ما زنان افغان برای رسیدن به صلح دایمی، خواهان تدوام و گسترش حرکت‌های صلح‌خواهانه به سطح ولسوالی ها و قریه جات هستیم.
15) ما زنان افغان از هیئت مذاکره کننده حکومت می طلبیم تا از تمام مطالبات برحق و مشروع ما که در بالا ذکر گردیده، بگونه کامل در هر مرحله روند صلح دفاع نموده و از هر نوع سازش در خصوص پایمال شدن دست آوردهای زنان اجتناب ورزند.
این قطعنامه، دارای یک مقدمه و پانزده ماده با در نظرداشت نظریات جمع‌آوری شده زنان از 34 ولایت افغانستان تایید و تصویب است.