لیاجواد از افغانستان برنده‌ی تندیس FLD مدافع حقوق بشر شناخته شد
لیاجواد از افغانستان برنده‌ی تندیس FLD مدافع حقوق بشر شناخته شد

لیا جواد‌ غضنفر از افغانستان برنده‌ی تندیس سالانه‌ی FLD یا مدافع حقوق بشر سال۱۴۰۱ از سوی سازمان مدافعان حقوق بشر شناخته شده است . لیا جواد یکی از مدافعین حقوق بشر، مسول سازمان همبستگی زنان برای عدالت و یکی از اعضای منتخب سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی بوده و طی سه دهه‌ی اخیر در […]

لیا جواد‌ غضنفر از افغانستان برنده‌ی تندیس سالانه‌ی FLD یا مدافع حقوق بشر سال۱۴۰۱ از سوی سازمان مدافعان حقوق بشر شناخته شده است .
لیا جواد یکی از مدافعین حقوق بشر، مسول سازمان همبستگی زنان برای عدالت و یکی از اعضای منتخب سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی بوده و طی سه دهه‌ی اخیر در راستای تامین حقوق زنان افغانستان فعالیت می‌کرد.
وی پس از تحولات اخیر کشور را ترک نکرده و برای تامین حقوق بشر در افغانستان فعالیت می‌کند.
وی اکنون از سوی سازمان مدافعان حقوق بشر برنده‌ی  تندیس سالانه‌ی مدافعان حقوق بشر یا FLD شناخته شده است .
خانم جوادی قبلا نیز از سوی حکومت پیشین بخاطر فعالیت های بشردوستانه اش مدال ملالی دریافت کرده بود.
خبرگزاری زنان افغانستان